قانون مهریه بیش از 110 سکه چیست؟

از جمله مسائلی که این روزها در دادگاه‌ها تداول یافته است دعوای مطالبه مهریه می‌باشد. اکثر زنانی که می‌خواهند از همسر خود طلاق بگیرند، جهت مهریه خویش به دادگاه‌ها مراجعه می‌نمایند و حتی بعضی به‌منظور اخذ مهریه بدون طلاق اقدام می‌نمایند.

از موقعی که قانون حمایت خانواده اصلاح گردید و بر اساس ماده 22 قانون مدنی درخصوص قانون مهریه 110 سکه مذاکره صورت گرفت، استنباط و ابهامات بسیاری در این خصوص رایج گردید که بعضی از آن‌ها قانونی نمی‌باشند. به‌عنوان مثال این مورد که امکان دریافت مهریه بیش از 110 سکه وجود نخواهد داشت.

بنابراین بهترین وکیل امور خانواده در اصفهان در این مقاله به بررسی وضعیت حقوقی مهریه بیش از 110 سکه همچنین دریافت مهریه تا 110 سکه و نیز اخذ مهریه بیش از 110 سکه می‌پردازد. پس لطفاً این مقاله را مطالعه فرمایید و با مندرج نمودن نظرات خود ما را خوشحال کنید.

مهریه چیست؟

مهریه از جمله حقوق مالی زن می‌باشد که مواقعی که زوج قصد دارد بدون دلیل زن را طلاق دهد، به گونه‌ای ضمانت حقوقی مالی جهت زوجه، گردیده است.

کلمه‌ی متدوال مهریه را چه کسی داده وچه کسی گرفته است، که برگرفته از فرهنگ غلط و نا آشنایی خانواده‌ها از حقوق خانواده همچنین مسائل شرعی بود، امروزه کاملا دارد به دست فراموشی سپرده می‌شود. چرا که در واقعیت اثبات گردیده که مهریه راهم داده‌اند و هم گرفته‌اند. و این عبارت شعاری بیش نمی‌باشد .

مطابق با شرع و قانون، چنانچه قصد عدم پرداخت مهریه در سر باشد و تدلیس باشد، امکان دارد عقد باطل گردد. لیکن با نظر به اینکه نام مبارک مولای متقیان حضرت علی(ع) طبق حروف ابجد برابر با عدد110 می‌باشد، در خانواده‌های ایرانی مرسوم است که به یمن و میمنت این نام مبارک، مهریه دختران خویش را به میزان 110 سکه طلای تمام بهار آزادی قرار دهند.

همچنین قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 از این سنت نیکو استفاده کرده است و سقف مهریه را همین 110 سکه به‌منظور استفاده از امتیازات اعمال قانون چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی همچنین اعسار قرار داد.

نحوه وصول مهریه

وکیل عالی برای مهریه در اصفهان اشاره میکند: نحوه دریافت مهریه می‌بایست از پیش تعیین گردد و می‌تواند به دو شیوه عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد.

مهریه عندالمطالبه: در این مهریه‌ می‌بایست در موقع مطالبه زوجه در هر زمانی که بخواهد به او پرداخت گردد؛ به این مهریه عندالمطالبه می‌گویند.

مهریه عندالاستطاعه: گرفتن مهریه به صورت عندالاستطاعه منوط به تمکن مالی زوج می‌باشد.

بیشتر بخوانید:  کنسول بازی استوک

njwrech38ty58iyjh54o8ycu4c589yuj 300x200 قانون مهریه بیش از 110 سکه چیست؟

درصورتی که مهریه عندالمطالبه باشد و زوج مهریه را نپردازد، زوجه می تواند حکم حبس برای زوج بگیرد، در این صورت زوجه قدرت بیشتری به‌منظور اخذ حق خویش خواهد داشت.

چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد و زوج از پرداخت آن امتناع نماید، زوجه می‌بایست تمکن مالی زوج را اثبات نماید تا امکان دریافت مهریه را بتواند انجام دهد.

به‌منظور گرفتن مهریه عندالاستطاعه، زمان معلومی وجود نخواهد داشت و تا موقعی که تمکن مالی مرد مشخص نگردد، دریافت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. در این نوع از مهریه شرایط سختی برای زوجه وجود خواهد داشت تا بتواند اثبات نماید که زوج دارای استطاعت مالی به‌منظور پرداخت مهریه می‌باشد. چراکه امکان دارد زوج شرایطی را فراهم آورد که نشان دهنده عدم استطاعت پرداخت مهریه می‌باشد؛ در صورتی که در حقیقت استطاعت پرداخت را دارد.

وضعیت حقوقی مهریه بیش از 110 سکه

مهریه ، هدیه‌ای می‌باشد که زوج در زمان انعقاد عقد نکاح به زوجه خویس می‌دهد. در مقاله به انواع مهریه اشاره گردید که زوج به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت مهریه خودداری نماید.

بنابرای مهریه به هر میزانی هم که باشد، می‌بایست پرداخت گردد و این گمان که مهریه بیش از 110 سکه قابلیت دریافت نخواهد داشت، غلط است. چگونگی پرداخت مهریه اضافه بر 110 سکه، تنها مسئله‌ای است که مقنن با تصویب این قانون سعی بر نظم دادن به آن را داشت.

تعیین مهریه بیش از 110 سکه در مهریه عند الاستطاعه چگونه است

بنابر گفته وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان: در خصوص مهریه‌ عندالاستطاعه که قانونگذار به تازگی آن را تصویب نموده است، هر مقدار مهریه‌ای که مشخص گردد، تحت حمایت قانونگذار خواهد بود.

زیرا این‌گونه از مهریه مبتنی برعدم توانایی زوج می‌باشد و زوجه ملزم به اثبات تمکن زوج در پرداخت مهریه می‌باشد. با ثابت نمودن توانایی و تمکن زوج در پرداخت مهریه تعیین شده در سند ازدواج، زن کل مبلغ مهریه را به هر مقدار که باشد می‌تواند مطالبه نماید؛ و جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همچنین قانون اعسار جایی باقی نخواهد ماند. با این وجود که حتی مهریه صدهزار سکه طلا باشد.

تعیین مهریه بیش از 110 سکه درمهریه عندالمطالبه چگونه است

موضوع تعیین مهریه بالای 110 سکه، که این روزها تبدیل به بحث داغ محافل گردیده است، تنها در خصوص مهریه عندالمطالبه صدق می‌کند. زمانی که مهریه عندالمطالبه باشد، می‌توان به هر مقدار و مبلغی، بر مقدار مهریه توافق کرد.

بیشتر بخوانید:  خواص شگفت انگیز زرشک

لیکن چنانچه مهریه به‌عنوان مثال ۲۰۰۰ سکه باشد و زن با نظر به اینکه نوع مهریه عندالمطالبه است، کل مهریه خویش را به‌صورت یکجا مطالبه کند و نتواند مالی از زوج خود معرفی کند که در دریافت مهریه به نحو آسان از آن مال ممکن نباشد، صرفاً بهره‌گیری از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همچنین قانون اعسار به‌منظور بازداشت و حبس زوج برای نپرداختن نفقه به مقدار 110 سکه و یا معادل ریالی آن را امکان دارد.

eotvjj95gyu895tu95yu5 300x200 قانون مهریه بیش از 110 سکه چیست؟

بنابراین جهت مابقی مبلغ مهریه زوج زندانی نخواهد شد. حکم حبس زوج به دلیل نپرداختن نفقه، تنها به مقدار 110 سکه قابل اجرا می‌باشد؛ که تا موقع پرداخت آن از جانب زوج، اثبات اعسار همچنین کسب رضایت زوجه، می‌بایست در حبس باقی بماند.

درمثال مذکور، زوج به‌منظور نپرداختن 110 سکه زندانی می‌گردد و به‌وسیله یکی از شیوه‌‌های مزبور می‌تواند از زندان آزاد شود و جهت مابقی مبلغ، زوجه موظف به معرفی داریی زوج خواهد بود. حبس زوج به‌منظور مبلغ اضافه بر 110 سکه طلا امکان نخواهد داشت.

آیا مهریه بیش از 110 سکه باطل می‌باشد؟

آن‌طور که بهترین وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان می‌گوید: نه تنها مهریه بیشتر از 110 سکه باطل نمی‌باشد، بلکه تحت حمایت کامل مقنن قرار گرفته است.

در صورت وجود دارایی به‌منظور دریافت مهریه همچنین معرفی دارایی توسط زوجه، به‌منظور دریافت مهریه بیش از 110 سکه هیچ منعی وجود نداشته و نخواهد داشت. لیکن چنانچه اموالی از زوج معلوم نگردد همچنین مهریه هم عندالمطالبه باشد، زوج به‌منظور نپرداختن 110 سکه از مهریه عندالمطالبه تا موقع پرداخت، اثبات اعسار همچنین کسب رضایت زوجه در حبس می‌ماند. ولی درمهریه عندالاستطاعه زوج تحت هیچ شرایطی جهت پرداخت نکردن مهریه زندانی نخواهد شد.

چنانچه زوج با نیت پرداخت نکردن مهریه دارایی خویش را به‌طور صوری به اسم دیگری انتقال دهد، با ثابت نمودن این امر، معامله صوری باطل گردیده و دارایی انتقال یافته جهت مهریه ضبط و به زوجه داده خواهد شد.

دریافت مهریه تا 110 سکه

جهت وصول مهریه کمتر از 110 سکه یا همان 110 سکه، زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و مهریه خویش را مطالبه نماید. مزیتی که مقنن (قانون‌گذار) به‌منظور مهریه تا 110 سکه قرار داده است این می‌باشد که، تا این میزان زوجه ملزم به اثبات تمکن مالی زوج برای پرداخت مهریه در دادگاه نمی‌باشد.

بیشتر بخوانید:  انواع مختلف دوربین مدار بسته

به تعبیری دیگر مهریه تا میزان 110 سکه، بدون اثبات استطاعت مالی زوج می‌بایست پرداخت گردد. با این وجود چنانچه زوج ادعای اعسار کند، قاضی به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در اکثر مواقع مهریه را قسط بندی می‌نماید.

دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت

وکیل مهریه در اصفهان اظهار می‌دارد: در نحوه اجرای ثبت به‌منظور وصول مهریه، می‌بایست با مدارک شناسایی همچنین سند ازدواج به دفترخانه‌ای که عقد نکاح در آن ثبت گردیده است مراجعه نموده و تقاضای صدور اجرائیه جهت وصول تمام یا بخشی از مهریه را نمود.

بر اساس قانون سردفتر کپی سند را در ۳ نسخه تهیه می‌نماید و عنوانی را که می‌بایست اجرا گردد در قسمت مختص به آن می‌نویسد. تا ۴۸ ساعت از تاریخ اخذ درخواست، سندهای اجراییه را امضا و مهر مخصوص می‌زند.

همچنین بابت اجرا به مسئول اجرای ثبت ارجاع می‌دهد و رسید دریافت می‌نماید. سپس سردفتر می‌بایست طبق آخرین نشانی پستی از طریق پست سفارشی موضوع را به اطلاع مرد برساند.

پس از ابلاغ سند اجراییه به زوج، ظرف ۱۰ روز مهلت دارد تا جهت پرداخت مهریه اقدام نماید. وصول مهریه توسط اجرای ثبت چنانچه از جانب شوهر پرداخت گردد، زودتر به نتیجه خواهد رسید و مشکلات دادگاه را ندارد.

دریافت مهریه از طریق دادگاه

چنانچه وصول مَهری که در اداره ثبت به اجرا گذاشته شده در موعد مقرر اجرایی نگردد همچنین دفتر ثبت هم اقدامی در این‌ خصوص انجام ندهد، زن  جهت وصول مهریه می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید.

زن می‌بایست اظهارنامه‌ای تنظیم نماید و در آن در محل خواهان تقاضای خویش را پر کند. این اظهارنامه بعد از به ثبت رسیدن، به دادگاه خانواده فرستاده می‌شود. و بعد از چند روز شماره پرونده همچنین شعبه‌ای که می‌بایست به آن رجوع کرد جهت شخص متقاضی ارسال می‌گردد و مابقی مراحل وصول مهریه از همان طریق پیگیری خواهد گردید.

کلام آخر

مهریه از جمله حقوق مالی زن می‌باشد که مواقعی که زوج قصد دارد بدون دلیل زن را طلاق دهد، به گونه‌ای ضمانت حقوقی مالی جهت زوجه، گردیده است. زوج به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت مهریه خودداری نماید. بنابرای مهریه به هر میزانی هم که باشد، می‌بایست پرداخت گردد.

مطلب پیشنهادی

اهمیت طرح جابربن حیان در نظام آموزشی | آموزش خلاقیت محور

با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت نظرات پژوهشگران برتر طرح جابر …