بایگانی برچسب: طولانی ترین عمر دربین جانوران متعلق به کدام حیوان است

کدام حیوان بیشترین طول عمر را دارد؟

  شناخت بیشترین عمر حیوانات لیست طول عمر حیوانات مختلف نظر دانشمندان در مورد طول عمر حیوانات متفاوت است، حیوانات با توجه به شرایط و محیطی که در آن زندگی می کنند طول عمرهای متفاوتی دارند. طولانی ترین عمر دربین جانوران متعلق به کدام حیوان است؟ ماهی لیزا به سر …

توضیحات بیشتر »