بایگانی برچسب: نظر فقها درباره ی احضار روح

آیا احضار روح واقعیت دارد؟

آیا احضار روح واقعیت دارد؟ درباره ی احضار روح منظور از احضار روح، احضار روح از عالم برزخ است لذا اختصاص به روح مردگان دارد ــ البته بسیاری از مدعیان احضار روح یا شیّادند یا تردستند یا دچار توهماتند و کم هستند کسانی که واقعا می توانند احضار روح کنند …

توضیحات بیشتر »